Menu icon
loggo

Om oss

MTAB tour logistics som eget bolag bildades 2017 men bär på långa anor och erfarenhet från många år i branschen. Verksamhetens kärnverksamhet är transport- och logistiktjänster för turnérande verksamheter, tv/ broadcast samt event. Idag är vi nordens största renodlade logistikföretag i vår speciella nisch, och vi fortsätter växa. Verksamheten är idag lokaliserad i Stockholm, där vi också har huvuddelen av våra lager, ca 11 000m2 tempererade lagerlokaler renodlade för scenkonst, musik och teaterdekor.

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet ‐ med dess tre delar; miljö, socialt och ekonomiskt ‐ handlar om att varje dag och i alla beslut beakta och genomföra åtgärder som gör våra intressenter, samhället och oss själva mer hållbara. En självklar och viktig del av hållbarheten är också att säkra den kvalitet som vi förväntas uppnå.

Våra fordon

Våra fordon

Våra fordon är näst våra chaufförer ryggraden i vår turnérande verksamhet. Förutom miljömässiga investeringar i nyare, mer bränslesnåla motorer investerar vi mycket i utveckling av rätt fordon för vår bransch. Vi bygger egna lastbärare vid verkstäder i Europa som är helt skräddarsydda dels funktionsmässigt för snabba och smidiga lastning och lossningar, samt hög kapacitet volymmässigt, men också med fokus på driftsäkerhet.

 Internationella nätverk

Internationella nätverk

En viktig faktor i de skeppningar vi hanterar som går utanför Sveriges gränser, är våra internationella nätverk. Det kan handla om förtullningshjälp i Schweiz, en lokaltransport i Hong-Kong eller en sjöfrakt från Sydafrika till Washington. Vi är idag svensk och/eller nordisk representant för alla stora nätverk inom show business.

Försäkring och ansvar

Goda rutiner, lång erfarenhet och en hög kvalitet ger de bästa av förutsättningar till säkra transporter. Men att transportera värdefull teknik och ömtålig dekor är alltid förenat med risker.