Menu icon
loggo

Hållbarhet

Hållbarhet ‐ med dess tre delar; miljö, socialt och ekonomiskt ‐ handlar om att varje dag och i alla beslut beakta och genomföra åtgärder som gör våra intressenter, samhället och oss själva mer hållbara. En självklar och viktig del av hållbarheten är också att säkra den kvalitet som vi förväntas uppnå.

90% förnybart bränsle

90% förnybart bränsle

5% eldrivna fordon, 95% EUR6 fordon

5% eldrivna fordon, 95% EUR6 fordon

92% optimerade turer

92% optimerade turer

MTAB:s miljöarbete

MTAB:s miljöarbete

 • Mot 100 %
  • Idag kör vi våra transporter
   med 60 % förnybart bränsle, el och HVO100 är våra källor. Målet? Innan 2030 ska vi köra helt fossilfritt.
 • Outstanding
  • Våra nybyggda lokaler, med lager, studio och kontor, är först i Sverige med att bli certifierad BREEAM-SE Outstanding. Det högsta betyget en byggnad kan få när det kommer till miljöprestanda och energieffektivitet.
 • Win-win
  • Kan vi laga, renovera och återanvända istället för att köpa nytt? Alla inköp övervägs noga. Det går alltid att göra mer eller bättre och vi har höga krav både på oss själva och våra samarbetspartners.
 • Gör om gör rätt
  • Genom ständig analys av vår verksamhet, kan vi lättare komma på nya lösningar för att minska vår miljöpåverkan.

Ett viktigt steg i MTABs miljöarbete är att man har anslutit sig till FN programmet Global Compact som utöver rena miljöfrågor behandlar mänskliga rättigheter. MTAB ingår i kategorin Industrial Transportation.

Global Compact lanserades av Kofi Annan för ca fem år sedan för att främja ett socialt och miljömedvetet ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Idag är hundratals företag från alla delar av världen engagerade i Global Compact.

Miljöprinciperna i Global Compact

 • Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem
 • Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
 • Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik